Vergoeding gecontracteerde zorg 2024:

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt wel rekening met uw verplichte (of vrijwillig verhoogde) eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico: de kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden.

Bij de gecontracteerde zorgverzekeraars wordt de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. In 2024 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Tijdens het eerste consult worden twee prestatiecodes in rekening gebracht, de eerste heet anamnese/onderzoek en geldt voor het openen en vullen van het dossier, een groot deel hiervan gebeurt voor en na het contact met de client. De tweede prestatiecode geldt voor de behandelsessie. U krijgt alvast een advies mee om de behandeling mee te starten.

Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij op uw komst. Indien u verhinderd bent, is het belangrijk dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons te laten weten. In het weekend, of als de praktijk telefonisch niet bereikbaar is, kunt u een mail sturen naar uw behandelend logopedist of info@logopediepraktijkleusden.nl om de afspraak af te zeggen/ te verzetten. Als u later afzegt of de afspraak vergeet, wordt de voor u gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht (€ 30,00). Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

 

Tarieven ongecontracteerde zorg 2024:

Intake en onderzoek na verwijzing (60 min) € 90,00
Individuele zitting reguliere logopedie (30 min) € 45,00
Internetzitting / Telelogopedie (30 min) € 45,00
Aan huis toeslag € 25,00
Telefonisch consult (15 min) € 22,50
Verslaglegging aan derden op verzoek € 80,00 *
Overleg met derden per 30 min. € 40,00 *

* Verslaglegging aan/ overleg met derden wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten hiervan worden bij de aanvrager in rekening gebracht.

Wanneer u wilt dat wij een overleg bijwonen, dient u dit zelf te betalen of met de school te overleggen of zij (een deel) willen betalen. In het kader van de Wet Passend Onderwijs kan een school in bepaalde gevallen budget vrijmaken voor de inbreng van logopedische expertise.

Voor een aan huis behandeling dient u een verwijzing op medische indicatie van een arts te hebben, er wordt namelijk een uittarief in rekening gebracht.

Bij een overleg op school of elders wordt een uittarief van 25 euro in rekening gebracht.