Vergoeding logopedie

De kosten voor logopedische behandelingen, voorgeschreven door uw huisarts, specialist of tandarts/orthodontist, worden door de basisverzekering vergoed. U dient wel een verwijzing van uw huisarts, specialist (bijv. KNO-arts, neuroloog) of tandarts/orthodontist te hebben. Logopedische zorg aan mensen boven de 18 jaar valt onder het eigen risico.

Tijdens het eerste consult worden twee prestatiecodes in rekening gebracht, de eerste heet anamnese/onderzoek en geldt voor het openen en vullen van het dossier, een groot deel hiervan gebeurt voor en na het contact met de client. De tweede prestatiecode geldt voor de behandelsessie. U krijgt alvast een advies mee om de behandeling mee te starten.

Wanneer u wilt dat wij een overleg bijwonen, dient u dit zelf te betalen of met de school te overleggen of zij (een deel) willen betalen. In het kader van de Wet Passend Onderwijs kan een school in bepaalde gevallen budget vrijmaken voor de inbreng van logopedische expertise.

Voor een aan huis behandeling dient u een verwijzing op medische indicatie van een arts te hebben, er wordt namelijk een uittarief in rekening gebracht.

Bij een overleg op school of elders wordt een uittarief van 23 euro in rekening gebracht.

Per niet nagekomen afspraak brengen wij kosten in rekening.

  • € 30,00 (bij een reguliere behandeling)

Indien u de afspraak niet nagekomen bent (vergeten of niet tijdig – minimaal 24 uur van te voren- afgezegd), betaalt u het verzuimtarief. U kunt het verzuimtarief niet bij uw zorgverzekeraar declareren, omdat er immers geen behandeling heeft plaats gevonden.