Margreet de Jager- Eikenaar

Sinds 1995 ben ik werkzaam als logopedist. Eerst in het speciaal basisonderwijs en vrije vestigingen en vanaf 2000 als praktijkeigenaar/logopedist bij Logopediepraktijk Leusden. Sindsdien heb ik mij verder geschoold in spraak-taalproblemen (TOS en fonologische articulatiestoornissen), OroMyoFunctioneleTherapie (bij afwijkend mondgedrag) bij zowel kinderen als volwassenen, executieve functies, reflexintegratie en (lees)- en spellingsproblemen. Ik vind het belangrijk dat een kind zich op zijn gemak voelt en met plezier komt om te oefenen. Hierbij kijk ik breder dan alleen de spraak-taal, zodat hij/zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Samen plezier maken in de behandeling, waarbij we ondertussen werken aan doelen die passen bij de hulpvraag, geeft voldoening en maakt het logopedisch werk leuk!

Het is elke keer weer een leuke uitdaging om te kijken wat de cliënt nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Hiervoor overleg ik graag met andere betrokkenen, zoals de leerkracht of een ambulant begeleider.

U als ouder bent hierbij heel belangrijk. Een goede onderlinge samenwerking en afstemming zorgt voor een vlotter behandelresultaat en dat is natuurlijk waar we naar streven.

Het geeft veel voldoening wanneer iemand meer mogelijkheden krijgt om zich te uiten en geen beperking meer ervaart in de communicatie.

Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag (tot 19.30 uur) en donderdag.

U kunt mij bereiken op margreet@logopediepraktijkleusden.nl

 

 

Nanda Bakker-Kruithof

Ik ben in 1995 als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Vanaf 1995 werk ik als praktijkeigenaar/logopedist bij Logopediepraktijk Leusden (voorheen Logopediepraktijk Rozengaarde). Daarnaast heb ik vanaf 1995 een aantal jaren voor de GGD Flevoland gewerkt waar ik op scholen kinderen screende, doorverwees en daarnaast kortdurend behandelde. 

Ik heb mij verder geschoold in de behandeling van schisisgerelateerde articulatieproblematiek bij zowel kinderen als volwassenen, fonologische stoornissen, OroMyofunctioneleTherapie, behandeling van niet aangeboren hersenletsel zoals dysartrie en slikproblematiek, de behandeling van post-COVID klachten, stemproblemen, chronisch hoesten/schrapen, globusgevoelens en hoofdhals oncologie waaronder larynxextirpatie.

Naast de traditionele adem- en stemtechnieken ben ik getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx. Dit wordt ook wel manuele facilitatie genoemd. Hierdoor ontstaat er een betere balans in het hele gebied. Met de larynx manipulatie/facilitatie techniek wordt een trage rekking of stretching van de spieren bedoeld, waardoor de spieren van de hals, nek, kaak en mondbodem, ontspannen worden. Manuele facilitatie is erop gericht de spieren in en rondom de larynx ontspannen en mobieler te maken.

Ik vind het erg leuk om zowel kinderen als volwassen te behandelen. Dit geeft veel afwisseling aan het werk evenals de veelzijdige problematiek die ik behandel. Daarnaast is elke volwassene, elk kind uniek, waardoor het steeds weer een uitdaging is om te kijken welke aanpak het beste past bij deze persoon. Ik vind het erg belangrijk om ouders/verzorgers te betrekken bij de behandeling en informatie te geven zodat zij goed op de hoogte zijn van de doelen van de oefeningen en inzicht hebben in de problematiek.

Overleg met andere betrokken zorgverleners en leerkrachten vind ik erg belangrijk omdat het helpt om nog meer inzicht te krijgen in de hulpvraag, belemmeringen en natuurlijk vorderingen die een kind bijvoorbeeld in de klas maakt.

Ik ben op maandag aanwezig op de locatie in Achterveld en op dinsdag, woensdag en vrijdag op de locatie in Leusden.

U kunt mij bereiken op nanda@logopediepraktijkleusden.nl

 

 

Laura Schouten

In 2017 ben ik afgestuurd aan de Hogeschool Utrecht als logopedist. Nadat ik een grote reis heb gemaakt, ben ik begin 2018 gestart als logopedist bij Logopediepraktijk Leidsche Rijn in Utrecht. Ik heb hier in totaal 4 jaar gewerkt en heb daarnaast gedurende een periode van een halfjaar binnen het Speciaal Basisonderwijs gewerkt op SBO de Vogelhorst in Barneveld.

In maart 2022 heb ik de overstap gemaakt van Logopediepraktijk Leidsche Rijn naar Logopediepraktijk Leusden.

Ik heb ervaring op het gebied van spraak-taalstoornissen, afwijkend mondgedrag, stemproblemen, lees- en spellingsmoeilijkheden en ouderen met slikproblemen (dysfagie) .

Wat mij specifiek aanspreekt in het werk als logopedist in de vrijgevestigde praktijk is de diversiteit aan cliënten en problematiek, waardoor het werk erg afwisselend is. Ik zie het als een leuke uitdaging om samen met de cliënt en zijn/haar omgeving op zoek te gaan naar manieren om de logopedische doelen te behalen, waarbij plezier centraal staat. Ik haal voldoening uit het verder kunnen helpen van de cliënt en als ik zie dat het zelfvertrouwen groeit door de vooruitgang die we maken.

Goed contact en een goede samenwerking is van belang om die vooruitgang te kunnen boeken.

Ik ben op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig.

 U kunt mij bereiken op laura@logopediepraktijkleusden.nl