Margreet de Jager- Eikenaar

Sinds 1995 ben ik werkzaam als logopedist. Eerst in het speciaal basisonderwijs en vrije vestigingen en vanaf 2000 als praktijkeigenaar/logopedist bij Logopediepraktijk Leusden. Sindsdien heb ik mij verder geschoold in spraak-taalproblemen (Taalontwikkelingsstoornis en fonologische articulatiestoornissen), OroMyoFunctioneleTherapie bij zowel kinderen als volwassenen, executieve functies en (lees)- en spellingsproblemen. Wat ik erg belangrijk vind in mijn behandelingen, is dat de cliënt zich op zijn gemak voelt en met plezier komt om te oefenen, waardoor hij/zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Samen met het kind plezier maken in de behandeling, waarbij we ondertussen werken aan doelen die passen bij de hulpvraag, geeft voldoening en maakt het logopedisch werk leuk!

Het is elke keer weer een leuke uitdaging om te kijken wat de cliënt nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Hiervoor overleg ik graag met andere betrokkenen, zoals de leerkracht of een ambulant begeleider.

U als ouder bent hierbij heel belangrijk. Een goede onderlinge samenwerking en afstemming zorgt voor een vlotter behandelresultaat en dat is natuurlijk waar we naar streven.

Het geeft mij veel voldoening wanneer iemand meer mogelijkheden krijgt om zich te uiten en geen beperking meer ervaart in de communicatie.

Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Nanda Bakker-Kruithof

Ik ben in 1995 als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Vanaf 1995 werk ik als praktijkeigenaar/logopedist bij Logopediepraktijk Leusden (voorheen Logopediepraktijk Rozengaarde). Daarnaast heb ik vanaf 1995 een aantal jaren voor de GGD Flevoland gewerkt waar ik op scholen kinderen screende, doorverwees en daarnaast kortdurend behandelde.

Ik heb mij verder geschoold in de behandeling van schisisgerelateerde articulatieproblematiek bij zowel kinderen als volwassenen,  fonologische stoornissen, stemproblemen, OroMyofunctioneleTherapie, behandeling van niet aangeboren hersenletsel zoals dysartrie en slikproblematiek en de behandeling van post-COVID klachten.

Ik vind het erg leuk om zowel kinderen als volwassen te behandelen. Dit geeft veel afwisseling aan het werk evenals de veelzijdige problematiek die ik behandel. Daarnaast is elke volwassene, elk kind uniek, waardoor het steeds weer een uitdaging is om te kijken welke aanpak het beste past bij deze persoon. Ik vind het erg belangrijk om ouders/verzorgers te betrekken bij de behandeling en informatie te geven zodat zij goed op de hoogte zijn van de doelen van de oefeningen en inzicht hebben in de problematiek.

Overleg met andere betrokken zorgverleners en leerkrachten vind ik erg belangrijk omdat het helpt om nog meer inzicht te krijgen in de hulpvraag, belemmeringen en natuurlijk vorderingen die een kind bijvoorbeeld in de klas maakt.

Ik ben op maandag aanwezig op de locatie in Achterveld en op woensdag en vrijdag op de locatie in Leusden.

Mayke Drost

Sinds begin 2019 werk ik bij  Logopediepraktijk Leusden. Ik werk veel met kinderen die problemen hebben in de taalontwikkeling, bepaalde klanken nog niet kunnen uitspreken of waarbij sprake is van afwijkende mondgewoonten. Daarnaast behandel ik volwassenen met stemklachten.

In mijn vrije tijd maak ik mijn tegenspelers in tijdens een bordspel,  pruts ik in de keuken en zing ik hard mee met de radio.

Marit van de Vis-Geerse

Voordat ik logopedist werd, heb ik na mijn HBO opleiding Personeel en Arbeid eerst een aantal jaren binnen het werkveld van Human Resources bij een adviesorganisatie en verzekeraar gewerkt. Hoewel ik het werk met plezier verrichtte, is mijn interesse altijd uitgegaan naar communicatie en wilde ik graag een echt verschil kunnen maken voor iemand. Daarom heb ik een aantal jaren geleden de keuze gemaakt om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan en me om te scholen tot logopedist. Sinds september 2020 werk ik met veel plezier bij Logopediepraktijk Leusden.

Ik behandel kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en afwijkende mondgewoonten. Daarnaast behandel ik ook kinderen en volwassen met stemproblemen. Als logopedist kom je elke dag in aanraking met veel verschillende mensen en kinderen. Het geeft me veel voldoening om elke keer opnieuw samen met de persoon in kwestie te werken aan verbetering van zijn of haar logopedische klachten, zodat hij/zij in de dagelijkse activiteiten en contacten zo min mogelijk hierdoor wordt beperkt. Hierbij vind ik het plezierig om vanuit een persoonlijke connectie met de cliënten (en ouders) samen te werken.

Ik werk op de maandag, donderdag en vrijdagochtend op locatie De Tolgaarde in Leusden.