Afwijkende mondgewoonten

Duim-, vinger- of speenzuigen

Er zijn zuigbehoeften vanaf de geboorte van een kind. Deze behoren, wanneer het kind ouder wordt, te verminderen. Toch gebeurt dit vaak niet/ niet altijd. Vanaf het moment dat een kind gaat lopen, kan dit al nadelige gevolgen hebben voor het gebit en de vorm van de kaak.  Ook zal de kracht in en om de mond afnemen, waardoor open mondgedrag, afwijkend slikken en spreken (slissen) kan ontstaan.

Open mondgedrag

We spreken van open mondgedrag als de mond in rust( stand) altijd open staat en/of er door de mond geademd wordt. Doordat de mond open staat, worden de spieren in en om de mond slapper en ligt de tong vaak laag in de mond, tegen of tussen de tanden.
Normaal gesproken wordt er door de neus geademd en wordt de ingeademde lucht verwarmd en gezuiverd. Bij open mondgedrag is dit niet het geval en is er meer kans op infecties en middenoorproblemen.

Afwijkende tongpositie in rust

Bij een afwijkende tongpositie in rust bevindt de tong zich niet achter de boventanden maar op de mondbodem, tegen of tussen de tanden. Dit heeft een nadelige invloed op het gebit.

Alle bovenstaande afwijkende mondgewoonten kunnen leiden tot afwijkend slikken.

Afwijkend slikgedrag

Er is sprake van afwijkend slikgedrag wanneer de tong tijdens het slikken tegen of tussen de tanden en/of kiezen wordt geduwd. Men slikt ongeveer 1500 tot 2000 keer per dag en al die keren geeft de tong een verkeerde druk tegen de tanden, waardoor deze kunnen gaan verschuiven.

Met behulp van orthodontie kan het gebit in de goede stand worden gebracht, maar als de afwijkende mondgewoonten of het afwijkend slikgedrag niet wordt veranderd, dan zal het gebit na de beugelperiode (na verloop van tijd) weer terugschuiven in de oude positie.

Wij kunnen u of uw kind helpen de afwijkende mondgewoonten en / of het afwijkend slikgedrag af te leren en zo het gebit in stand te houden of verdere verschuiving te voorkomen.

Oro Myo Functionele Therapie

In onze praktijk werken wij volgens de principes van OMFT. OMFT is een intensieve therapie gericht op het evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Het behandelverloop van afwijkende mondgewoonten is afhankelijk van de leeftijd en motivatie van de cliënt.

We beginnen met een intakegesprek, waarna onderzoek en diagnose volgt. We stemmen samen met u af wat er nodig is om de balans in het mondgebied te herstellen. Voor het slagen van de behandeling is het nodig dat er thuis veel geoefend wordt. Is het nieuwe mondgedrag aangeleerd dan vinden er controle-afspraken plaats om het geleerde te automatiseren. We maken hierbij vaak gebruik van de trainers van het bedrijf Myoresearch, welke u bij ons kunt aanschaffen.