Kwaliteit

De logopedisten van Logopediepraktijk Leusden zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij houden hun kennis optimaal bij door het volgen van na-en bijscholingen en deelname aan Kwaliteitskringen.

Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard. Het privacy reglement van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)  wordt nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Brochure ‘Wat kunt doen bij klachten over uw logopedist’
Brochure ‘U heeft een klacht ingediend. Wat nu?’

Brochure ‘Wettelijke eisen bij beroepsuitoefening”