Behandeling

Behandeltraject

Indien u zich bij ons aanmeldt hebben wij van uw huisarts, tandarts, orthodontist, jeugdarts of specialist een verwijsbrief nodig. De verwijzing moet gedateerd zijn op of vóór de datum van de eerste afspraak.

Bij de eerste afspraak is het nodig om een geldig ID bewijs mee te nemen. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Voor meer informatie zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg

Intake

Bij uw eerste afspraak vindt een intake gesprek plaats. Door middel van een aantal anamnese vragen samen met een observatie worden uw klachten dan in kaart gebracht. Indien het nodig blijkt zal er met logopedisch onderzoek gestart worden.

Logopedie behandeling

Wanneer een logopedische behandeling nodig blijkt, worden samen met u de behandeldoelen bepaald. Behandelingen duren maximaal 30 minuten. Cliënten worden in het algemeen 1 keer per week behandeld. Het zal van de aard en de ernst van de klacht afhangen welke inschatting wordt gemaakt voor de periode van begeleiding. Aan het einde van de afspraak leggen we uit wat thuis moet worden geoefend.

Afsluiting

Indien de gestelde behandeldoelen bereikt zijn ronden we de begeleiding af.

Verslaglegging en overleg

Aan het einde van het begeleidingstraject ontvangt u een eindverslag. Daarnaast maken wij in het geval de begeleiding langer dan een jaar duurt een jaarverslag. Op verzoek is extra verslaglegging of overleg op locatie mogelijk. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering en zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.

Samenwerking

Voor het bereiken van de gestelde logopedische doelen bij de begeleiding van kinderen, kan het nodig zijn om naast het hebben van nauw contact met ouders, ook samen te werken met eventuele andere betrokkenen. Daarbij kunt u denken aan leerkrachten, leidsters van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het kan ook gaan om een andere paramedische behandelaar zoals bijvoorbeeld een (kinder-) fysiotherapeut of ergotherapeut. Hiervoor zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

Aanvullend onderzoek

Indien ondanks een periode van behandeling de klacht niet verbeterd kan het van belang zijn om aanvullend onderzoek te laten doen door een medicus of paramedicus. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een huisarts, tandarts, KNO-arts, neuroloog, fysiotherapeut of orthopedagoog.