Behandeling

Behandeltraject

Logopedie is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u niet meer verplicht een machtiging van de huisarts nodig heeft om een afspraak met de logopedist te maken. Als u geen verwijsbrief heeft, zal de logopedist tijdens het eerste contact een korte vragenlijst afnemen om te bepalen of uw hulpvraag thuishoort bij de logopedist. Er wordt dan nog geen diagnose gesteld. Het DTL-onderzoek bestaat uit een vragenlijst met algemene vragen over uw gezondheid en over uw klacht.

Als er geen bijzonderheden uit het DTL-onderzoek naar voren komen zal de logopedist overgaan op een gericht onderzoek van uw klacht. Daarna licht de logopedist de huisarts in over het DTL- onderzoek en de logopedische onderzoeksresultaten.

Bij twijfel naar aanleiding van het DTL-onderzoek is zorgvuldigheid geboden en wordt u doorgestuurd naar de huisarts. De huisarts coördineert de zorg rondom een patiënt en kan het beste inschatten welke hulp gewenst is. Er kan immers sprake zijn van ziekten en aandoeningen die buiten de kennis van de logopedist vallen. Als de huisarts u tóch logopedische behandeling adviseert kunt u met een verwijsbrief alsnog de behandeling starten.

Indien u zich aanmeldt met een verwijsbrief van uw huisarts, tandarts of specialist, kunt u dat melden op het aanmeldformulier op onze website en kunnen we meteen starten met anamnese en onderzoek.

 Bij de eerste afspraak is het nodig om een geldig ID bewijs mee te nemen. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Voor meer informatie zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg

Intake

Bij uw eerste afspraak vindt een intake gesprek plaats. Door middel van een aantal anamnese vragen samen met een observatie worden uw klachten dan in kaart gebracht. Indien het nodig blijkt zal er met logopedisch onderzoek gestart worden.

Logopedie behandeling

Wanneer een logopedische behandeling nodig blijkt, worden samen met u de behandeldoelen bepaald. Behandelingen duren maximaal 30 minuten. Cliënten worden in het algemeen 1 keer per week behandeld. Het zal van de aard en de ernst van de klacht afhangen welke inschatting wordt gemaakt voor de periode van begeleiding. Aan het einde van de afspraak leggen we uit wat thuis moet worden geoefend.

Afsluiting

Indien de gestelde behandeldoelen bereikt zijn ronden we de begeleiding af.

Verslaglegging en overleg

Aan het einde van het begeleidingstraject ontvangt u een eindverslag. Daarnaast maken wij in het geval de begeleiding langer dan een jaar duurt een jaarverslag. Op verzoek is extra verslaglegging of overleg op locatie mogelijk. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering en zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht.

Samenwerking

Voor het bereiken van de gestelde logopedische doelen bij de begeleiding van kinderen, kan het nodig zijn om naast het hebben van nauw contact met ouders, ook samen te werken met eventuele andere betrokkenen. Daarbij kunt u denken aan leerkrachten, leidsters van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het kan ook gaan om een andere paramedische behandelaar zoals bijvoorbeeld een (kinder-) fysiotherapeut of ergotherapeut. Hiervoor zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

Aanvullend onderzoek

Indien ondanks een periode van behandeling de klacht niet verbeterd kan het van belang zijn om aanvullend onderzoek te laten doen door een medicus of paramedicus. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een huisarts, tandarts, KNO-arts, neuroloog, fysiotherapeut of orthopedagoog.